sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

autorizovaní auditoři
daňoví poradci

Auditorské služby, audit, finanční, účetní a daňové poradenství aj. Auditoři HAYEK, spol. s r.o., holding

O nás naši klienti

Služby

Poskytujeme poradenství investorům při prověřování a  vyhodnocování investičních příležitostí vedoucí k minimalizaci jejich  rizik. Pro tuzemské i zahraniční investory, kteří mají zájem o akvizici,  fúzi, nebo založení společného podniku v České republice nabízíme:

- rozbory majetku a závazků, výsledků hospodaření, účetní  a daňové analýzy, včetně identifikace potenciálních rizik cílové  společnosti
- právní analýza za využití některé ze spolupracujících advokátních kanceláří

Audit účetnictví, služby auditorů

Poskytujeme standardně veškeré auditorské služby. Audit účetnictví provádíme jako průběžný s cílem předcházet problémům, tzn. že obvykle během 2. pololetí běžného roku provedeme dvě dohlídky účetnictví a po zpracování roční účetní závěrky klientem její závěrečný audit.

Účetní poradenství a vedení účetnictví

Pro zejména menší firmy je mnohdy obtížné zajistit vedení účetnictví vlastními pracovníky vzhledem k tomu, že jejich kvalifikace není na takové úrovni, kterou si objektivně vyžaduje složitost účetních a daňových předpisů a jejich neustále změny. Naše firma proto nabízí vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů až po zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů.

Typy daňového poradenství

Poskytujeme širokou paletu služeb daňového poradenství. Od posuzování daňových dopadů různých ekonomických jevů, přes zpracování a podání daňových přiznání a zastupování klientů před finančními úřady, až k aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a poradenství při zřízení stálých provozoven a organizačních složek.

Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností

Různé formy přeměn obchodních společností zpravidla nemohou úspěšně realizovat a zvládnout jejich vlastní rutinní pracovníci bez pomoci odborníků, kteří mají v této oblasti potřebné zkušenosti a znalosti.

Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů

Protože někteří z našeho týmu sami jako likvidátoři působili víme, že pro úspěch této práce je nezbytná spolupráce s týmem odborníků na účetnictví a daně, který správci konkurzní podstaty nebo likvidátorovi umožní soustředit se pouze na uspořádání majetkových poměrů úpadce.

Due diligence - poradenství investorům

Poskytujeme poradenství investorům při prověřování a vyhodnocování investičních příležitostí vedoucí k minimalizaci jejich rizik. Pro tuzemské i zahraniční investory, kteří mají zájem o akvizici, fúzi, nebo založení společného podniku v České republice.

naši klienti

Máme zkušenosti s klienty všech velikostí a typů, protože našich služeb využívají nejen významné české průmyslové, stavební a obchodní firmy, ale i dceřiné firmy zahraničních společností, obce, školy, nadace apod.

Apex
Apex Holding
Cascale Project
Chemoprojekt, a.s.
Fluidtechnic Bohemia
Heunisch
Hospimed, spol. s r.o.
IKEM
INGO Casino,a.s.
Koruna Palace
Kovolis Hedvikov, a.s.
Ligna
Naděje
Pragis 4
Rybářství Třeboň a.s.
Safichem assets
Smart Comp
SPL
Stargen EU
TECHNOEXPORT
Terracon a.s.
TTP
UNCS
UTC
VUAB
Woodplastic
Zakládání Group  a.s.
ZVU

Skupina HAYEK holding se již delší  dobu řadí mezi přední auditorské a daňově poradenské firmy v České  republice Podle Komory auditorů České republiky patříme dlouhodobě podle  podílu na českém trhu auditorských služeb mezi prvních 20 auditorských firem.

O nás

Skupina HAYEK holding je tvořena společností HAYEK, spol. s.r.o., holding , která byla založena v r. 1991 a zabývá se auditem a jinými auditorskými službami, kontrolami vedení účetnictví a daňovým, účetním a finančním poradenstvím  
a společností HAYEK TAX, spol. s r.o., holding, která se od svého založení v r. 2001 soustřeďuje výlučně na daňové poradenství.

Zakladatelem a jediným společníkem v obou společnostech je auditor a daňový poradce Ing. Ivan Hayek, který je vyhledávaným odborníkem v oblasti podnikových kombinací včetně přeměn, fůzí a rozděleni společnosti, akvizicí a due diligence. 

Poskytované auditorské služby zahrnují účetní audit,  kterým se rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných  účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv,  ale i ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a  ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s  klientem. 

  • We speak English.
  • мы говорим по русски.

Kontakt

HAYEK, spol. s r.o., holding, IČO 43875092; společnost zapsaná do OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 7107

HAYEK TAX, spol. s r.o., holding, IČO: 26435454; společnost zapsaná do OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81957

Adresa

Jindřišská 5/901, CZ110 00 Praha 1

Napište nám