sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností

Různé  formy přeměn obchodních společností zpravidla nemohou úspěšně  realizovat a zvládnout jejich vlastní rutinní pracovníci bez pomoci  odborníků, kteří mají v této oblasti potřebné zkušenosti a znalosti.

Protože takovými odborníky disponujeme, nabízíme:

- dílčí daňové a účetní poradenství k jednotlivým aspektům přeměn
-

komplexní právní, znalecké, účetní a daňové ošetření  fúzí, sloučení, splynutí, převodů jmění na jednoho společníka,  rozdělení, změny právní formy, poskytované ve spolupráci s několika  kooperujícími advokátními kancelářemi, notářskými úřady a soudními  znalci