sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů

Protože  někteří z našeho týmu sami jako likvidátoři působili víme, že pro  úspěch této práce je nezbytná spolupráce s týmem odborníků na účetnictví  a daně, který správci konkurzní podstaty nebo likvidátorovi umožní  soustředit se pouze na  uspořádání majetkových poměrů úpadce, resp. na  úkony směřující k likvidaci společnosti jednak tím, že mu k této  činnosti připravuje  potřebné podklady a dále, že zpracovává  běžnou  účetní a daňovou agendu úpadce nebo likvidované společnosti.

Nabídka našich služeb v této oblasti zahrnuje:

- rekonstrukce účetnictví úpadce nebo likvidované společnosti 
- průběžné zpracování účetních dokladů úpadce nebo likvidované společnosti
- sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů 
- průběžné daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání